Základní podmínky ubytování v Roubence Anna

 

Ceník ubytování v Roubence Anna

Létní sezóna - červenec a srpen 35 000 Kč
Létní sezóna - červen a září 30 000 Kč
Zimní sezóna - prosinec až březen 37 000 Kč
Ostatní termíny 27 000 Kč
Vánoce a silvestr 60 000 Kč
Mimo letní a zimní sezónu v týdnu- 1 noc 8 000 Kč
Mimo letní a zimní sezónu - víkend pá - ne (2 noci) 16 000 Kč

 

Ubytovací řád Roubenky Anna (dále jen roubenka)

 

Ubytování je možné po řádné rezervaci termínu, zaslání kontaktních údajů na objednatele a ubytované hosty a dále po úhradě celé částky za pronájem chalupy, včetně poplatků, předem převodem na účet ubytovatele.

Při rezervaci termínu se skládá záloha 50% z ceny pobytu. Dalších 50% je splatných 14 dní před příjezdem.

Storno podmínky jsou při zrušení rezervace do 30 dnů před termínem pobytu 10% z ceny pobytu, při zrušení méně než 30 dní před termínem pobytu pak složená 50% záloha, pokud se podaří termín obsadit někým jiným je složená záloha 50% - 10 % vratná. Méně než 14 dní před termínem pobytu je záloha (90%) vratná pouze v případě, že bude termín obsazen někým jiným.

Předání objektu:

 1. Počátek ubytování: příjezd do roubenky v sobotu od 16:00 hod.
 2. Konec ubytování: opuštění roubenky v sobotu do 11:00 hod.
 3. Při příjezdu budou ubytovaným předány klíče od objektu roubenky na místě.
 4. Při odjezdu je ubytovaný povinen odevzdat všechny klíče jež při příjezdu nebo během pobytu převzal, a to předem dohodnutým způsobem.
 5. Ztráta klíčů: Ubytovaný je povinen nahradit náklady na výměnu zámků.
 6. Před ukončením pobytu a předáním roubenky provedou ubytovaní běžný úklid.
 7. Pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu v roubence, a to ne vinou způsobenou ubytovatelem, nevzniká ubytovateli žádná povinnost navrácení ceny pobytu (ani alikvótní části) ubytovaným.

Účel pobytu:

 1. Roubenka je určena výhradně pro rekreační účely, ubytovaní nesmí v roubence provozovat žádnou podnikatelskou činnost (včetně předváděcích, školících, prodejních a dalších akcí) ani nesmí objekt roubenky dále pronajímat. Zapovězena je samozřejmě i jakákoliv činnost nezákonná. Chalupa také není vhodná pro pořádání akcí typu "rozlučka se svobodou", apod.

Podmínky:

 1. Podmínkou ubytování je řádné objednání pobytu, poskytnutí všech nezbytných údajů o ubytovaných osobách (a jejich počtu) jež budou zapsány do knihy hostů a úhrada smluvené částky za ubytování.
 2. Ubytovací kapacita roubenky je 14 osob (10 lůžek + 4 dětské přistýlky) a nesmí být překročena.
 3. Ve všech prostorách roubenky je zakázáno kouřit.
 4. Pokud ubytovaní topí v krbu či kamnech nesmí roubenku opustit, aniž by byl oheň vyhasnutý. V případě topení el. topením prosíme při opuštění chalupy o ztlumení tohoto vytápění.
 5. V roubence není povoleno rozdělávat ani používat otevřený oheň.
 6. Pro vaření, přípravu pokrmů a nápojů jsou určeny výhradně kuchyně, v ostatních prostorách roubenky je tato činnost zakázána.
 7. Veškeré vybavení roubenky jsou ubytovaní povinni užívat v souladu s pokyny pro obsluhu.
 8. V chalupě je k dispozici sauna a připraveny ručníky a prostěradla. Užívání sauny je na vlastní nebezpečí a v souladu s obecně doporučovanými postupy pro saunování. Saunu zapínejte pouze na dobu nezbytně nutnou, po ukončení saunování jí ihned vypněte.
 9. S výjimkou osobní elektroniky (notebooků a pod.) a zařízení sloužících k osobní hygieně, je používání ostatních vlastních el. spotřebičů zakázáno v celém objektu roubenky, včetně zahrady.
 10. Je zakázáno přenášet či jinak měnit umístnění vybavení roubenky.
 11. Obytné prostory roubenky nejsou určeny pro pohyb osob v obuvi určené pro venkovní použití, zejména lyžácích, sportovní obuvi atd., ubytovaní jsou povinni tuto obuv odkládat v místnostech jež jsou pro ni určeny (předsíň, lyžárna).
 12. Ubytovaní jsou povinni v objektu roubenky, včetně zahrady, udržovat čistotu a pořádek. Pokud ubytovaní způsobí výrazné znečištění, jsou povinni ho na vlastní náklady odstranit. Pokud tomu nedojde má ubytovatel právo na náhradu škody a nákladů na nadměrný úklid.
 13. Třídění odpadu není pro ubytované povinné, ale je vítáno. Pro směsný odpad je určena popelnice u roubenky, nádoby a pytle na třídění odpad jsou ve vstupní chodbě roubenky.
 14. Hygienické potřeby, dětské pleny apod. Není možné vhazovat do záchodů (hrozí ucpání odpadů).
 15. Ekologie: Ubytovaní by neměli plýtvat vodou, nechávat zbytečně rozsvíceno, přetápět objekt roubenky, atd. Roubenka je vytápěna centrálně, teplota v jednotlivých místnostech se reguluje pomocí termostatických hlavic na topidlech
 16. V zimním období je zápraží spolu s chodníčky k roubence udržováno 1x týdně.  V průběhu pobytu si případný nově napadaný sníh odklízí ubytování sami. Potřebné vybavení a štěrk pro posyp namrzlých ploch je v garáži roubenky.

Zvířata:

 1. Pobyt jakéhokoli zvířete je nutno konzultovat, obecně platí zákaz pobytu zvířat v prostorách roubenky.

Bezpečnost, škody a havárie:

1. V případě jakékoli poruchy vybavení roubenky neprovádí ubytovaní opravu sami.
2. V případě poruchy či způsobení škody na majetku ubytovatele, jsou ubytování povinni tuto poruchu či škodu neprodleně nahlásit ubytovateli a případnou způsobenou škodu mu nahradit.
3. Za jakékoli škody na majetku ubytovaných, za odcizení věcí (např. v případě vloupání apod.) nenese ubytovatel odpovědnost.
4. Prevence krádeži či vloupání: Při odchodu z roubenky má ubytovaný povinnost zamknout všechny vchodové dveře a doporučeno zkontrolovat, zda jsou zavřená okna.
5. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví ubytovaných.
6. Ubytovaní jsou povinni nenechávat bez dozoru svěřené osoby.
7. Záchranné prostředky: hasicí přístroj je umístěn v technické místnosti.

Práva ubytovatele:

 1. Ubytovatel je oprávněn provést kdykoli po předchozím upozornění kontrolu stavu roubenky a kontrolu způsobu užívání roubenky ubytovanými.

Závěr:

 1. Ubytovací řád je součástí smlouvy o ubytování a ubytování jsou povinni jej dodržovat po celou dobu svého pobytu v roubence.
Roubenka Anna
info@roubenkaanna.cz
+420 602 149 513
Zavři